Σημαντική στιγμή
της εβδομάδας

Γιορτάζοντας
τα 40 χρόνια
του ΙΤΕ

Η ομάδα του ΙστωρΙΤΕ επιλέγει σημαντικές στιγμές από την θεσμική και επιστημονική σαραντάχρονη πορεία του ΙΤΕ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα FORTHistory 1983-2023 διερευνά την ιστορική, θεσμική και επιστημονική πορεία του ΙΤΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Διεξάγεται από ομάδα ερευνητών που συνεργάζονται με τον Τομέα Ιστορίας της Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ). Η Διευθύντρια του ΙΜΣ-ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ιστορίας Τζελίνα Χαρλαύτη έχει την επιστημονική υπευθυνότητα του έργο και συντονιστής είναι ο Δρ. Σπύρος Τζόκας. Το διετές έργο (2021-2023) θα οδηγήσει σε δίγλωσση έκδοση ενός επετειακού τόμου. Για το σκοπό αυτό το ΙΜΣ συνεργάζεται με ειδικούς στην Ιστορία της Νεότερης & Σύγχρονης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Ιατρικής (μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς υποτρόφους) από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο έχει τη θεσμική ακαδημαϊκή υποστήριξη του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έναρξη: 1 Ιανουαρίου 2021 - Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2023


Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές .

Αρχείο Μικροηλεκτρονικής

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Δημόσιες ανακοινώσεις/ προκηρύξεις για έρευνα και εκπαίδευση από Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης/Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Ιδρυτικά μέλη ΕΚΕΚ/ΙΤΕ

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού»

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης/ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Πολιτικοί & Πολιτική

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Ίδρυση EKEK/ITE και Ινστιτούτων, Σχέδια Υποδομών & Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Διακεκριμένες Επιστημονικές Διαλέξεις & Δημόσιες Διοργανώσεις ΙΤΕ

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Μπροσούρες και Φυλλάδια ΕΚΕΚ/ΙΤΕ

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Διακεκριμένα μέλη, ερευνητικό προσωπικό και φίλοι EKEK/ITE

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Έρευνα, Τέχνη και Πολιτισμός στο ΕΚΕΚ/ITE

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Υψηλής Εξειδίκευσης, Διεπιστημονική και Πολυθεματική Επιστημονική & Τεχνολογική Έρευνα-Αιχμής στο ΕΚΕΚ/ITE

Συλλέγουμε και μερικώς ψηφιοποιούμε αρχειακό υλικό από κάθε Ινστιτούτο του ΙΤΕ, από εργαστήρια, τομείς, από προσωπικά αρχεία/συλλογές.

Από τις ιστορίες των πολιτικών επιστημονικής έρευνας στο ΕΚΕΚ/ΙΤΕ